نمایش 11-20 از 20 نتیجه
رشته ها و دوره ها

رشته ها و دوره ها

فرصت های شغلی

فرصت های شغلی

ایده های کسب و کار

ایده های کسب و کار

امور فارغ التحصیلان

امور فارغ التحصیلان

کارشناسی ورودی بهمن 93

کارشناسی گردشگری ورودی بهمن 93 (دانشجویان انتقالی)

ردیف

نام درس

فرم ها

مدیریت کسب و کار ورودی بهمن 92

چارت درسی رشته ها

کاردانی حرفه ای گردشگری

لینک دانلود

معرفی دانشگاه

لینک های مرتبط با دانشگاه را از منو انتخاب نمایید

سایر موارد

برای بالا بردن خوانایی سیستم برخی از آیتم ها در این آیتم قرار گرفتند

ردیف

نام درس