مدیریت کسب و کار ورودی بهمن 92

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نام استاد

روز

ساعت

کد کلاس

1

زبان تخصصی

2

خانم پروین فر

یکشنبه

14:30 الی 16:15

104

2

طراحی و چیدمان فروشگاه

3

خانم وحیدی

یکشنبه

16:30 الی 19:00

104

3

فنون فروش

2

خانم وحیدی

یکشنبه

19:00 الی 20:45

104

4

خرید و فروش الکترونیکی

3

آقای جعفری منش

سه شنبه

16:30 الی 19:00

104

5

پروژه

2

آقای جعفری منش

سه شنبه

19:00 الی 20:45

104

6

کارورزی 2

2

رادمهر/ اسدی

-

متعاقبا اعلام خواهد شد

-بازاریابی ورودی بهمن 92

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نام استاد

روز

ساعت

کد کلاس

1

فنون فروش

1

آقای دلخوش

سه شنبه

16:30 الی 18:15

101

2

طراحی و چیدمان فروشگاه

2

آقای دلخوش

سه شنبه

18:30 الی 20:15

101

3

افکار سنجی مشتری

2

خانم اتحاد

پنجشنبه

13:45 الی 16:29

101

4

تبلیغات بازاریابی

3

آقای یاسا

پنجشنبه

16:30 الی 18:15

101

5

زنجیره تامین

2

آقای یاسا

پنجشنبه

18:30 الی 20:15

101

6

کارورزی2

2

آقای یاسا

-

متعاقبا اعلام خواهد شد

-امور فرهنگی ورودی بهمن 92

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نام استاد

روز

ساعت

کد کلاس

1

دانش خانواده و جمعیت

2

آقای عمرانی

شنبه

14:30 الی 16:15

203

2

فرهنگ اقوام

2

خانم ضیا اصغری

شنبه

16:30 الی 18:15

204

3

فارسی

3

آقای موحدیان

شنبه

18:15 الی 20:50

102

4

اندیشه اسلامی

2

آقای عمرانی

شنبه

18:30 الی 20:15

203

5

تحولات اجتماعی معاصر ایران

2

خانم میری قمصری

پنجشنبه

12:30 الی 14:15

104

6

فعالیت های فرهنگی

2

خانم میری قمصری

پنجشنبه

14:30 الی 16:15

104

7

اسطوره شناسی

2

خانم توکلی

پنجشنبه

16:30 الی 18:15

104

8

مفاخر فرهنگی

2

خانم توکلی

پنجشنبه

18:30 الی 20:15

104

9

کارورزی2

2

خانم میری

خانم اصغری

-

زمان تشکیل کلاس متعاقبا اعلام خواهد شد

-حسابداری مالی ورودی بهمن 92

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نام استاد

روز

ساعت

کد کلاس

1

مهارت و قوانین کسب و کار

2

آقای ایزدی

دوشنبه

14:30 الی 16:15

203

2

اصول تنظیم و کنترل بودجه موسسات خدماتی و بازرگانی

2

آقای ایزدی

دوشنبه

16:30 الی 17:45

203

3

حسابداری مالی

3

خانم عسگری

دوشنبه

18:00 الی 20:30

203

4

حسابداری بهای تمام شده 1

3

آقای محمدی

جمعه

08:00 الی 10:30

203

5

حسابداری مالیاتی

2

آقای کارگر

جمعه

10:45 الی 12:30

203

6

حسابداری پیمانکاری

2

آقای کارگر

جمعه

13:00 الی 14:45

203

7

پروژه مالی

1

آقای گیتی نژاد

جمعه

متعاقبا اعلام خواهد شد

-هتلداری ورودی بهمن 92

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نام استاد

روز

ساعت

کد کلاس

1

پذیرایی

2

اقای زندی

یکشنبه

16:00 الی 18:00

202

2

مکاتبات زبان انگیسی

2

خانم کریم پور

یکشنبه

18:15 الی 20:00

202

3

آداب غذایی در فرهنگ ایرانی-اسلامی

3

آقای احسانی

سه شنبه

15:45 الی 18:30

201

4

عملیات آشپزی

2

خانم توکلی

جمعه

08:00 الی 10:00

201

5

محاوره زبان انگیسی 4

1

آقای تعادلخواه

جمعه

10:15 الی 12:00

201

6

کارورزی2

2

خانم رضوانی

-

متعاقبا اعلام خواهد شد

-کاردانی گردشگری ورودی بهمن 92

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نام استاد

روز

ساعت

کد کلاس

1

محاوره زبان انگلیسی 4

1

خانم شجاع

چهارشنبه

14:30 الی 16:15

206

2

سیستم رزرواسیون بلیط

1

آقای براتی

چهارشنبه

16:30 الی 18:30

206

3

صدور بلیط پیشرفته

1

آقای نیک سجل

جمعه

08:15 الی 10:00

206

4

بازاریابی و فروش در صنعت گردشگری

2

آقای نیک سجل

جمعه

10:15 الی 12:00

206

5

مکاتبات زبان انگلیسی

2

آقای تعادلخواه

جمعه

12:30 الی 14:30

206

6

کارورزی2

2

براتی/ نیک سجل

-

متعاقبا اعلام خواهد شد

-کاردانی تشریفات بهمن 92

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نام استاد

روز

ساعت

کد کلاس

1

مکالمات زبان 4

1

خانم کریم پور

یکشنبه

14:00 الی 15:45

201

2

اصول پذیرایی

2

آقای زندی

یکشنبه

16:00 الی 18:00

202

3

مکاتبات تخصصی زبان انگلیسی

2

خانم کریم پور

یکشنبه

18:15 الی 20:15

202

4

مجامع سازمانهای بین المللی

2

آقای دیده بان

پنجشنبه

14:15 الی 16:00

202

5

قوانین و مقررات بین المللی تشریفات

2

آقای دیده بان

پنجشنبه

12:15 الی 14:00

201

6

دیپلماسی کاربردی و رویه های دیپلماتیک

2

خانم زمانی

پنجشنبه

18:15 الی 20:00

201

7

تشریفات سفرهای رسمی و غیر رسمی

2

خانم زمانی

پنجشنبه

16:15 الی 18:00

201

8

کارورزی2

2

آقای دیده بان / خانم زمانی

-

متعاقبا اعلام خواهد شد

-معماری - معماری داخلی ورودی بهمن92

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نام استاد

روز

ساعت

کد کلاس

1

مقدمات طراحی معماری داخلی

آقای پور امین

یکشنبه

16:00 الی 18:00

204

2

مقدمات طراحی معماری داخلی

آقای پور امین

یکشنبه

18:15 الی 20:15

204

3

انسان،طبیعت ،معماری داخلی

خانم حدادی

سه شنبه

08:15 الی 10:00

103

4

متره و براورد

خانم حدادی

سه شنبه

10:15 الی 12:00

103

5

تنظیم شرایط محیطی( نور و صدا)

خانم حدادی

سه شنبه

12:30 الی 14:15

103

6

مبانی طرح معماری داخلی

خانم حدادی

سه شنبه

14:30 الی 16:15

103

7

مهارت و قوانین کسب وکار

سه شنبه

16:30 الی 18:15

103

8

کارورزی2

2

آقای کریمی/خانم سیفی

متعاقبا اعلام خواهد شد

-

دانلود فایل پیوست  (24.0 کیلوبایت)