دانشگاه علمی و کاربردی ایفا چی کار در نیمه دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ در بهمن ماه دانشجو می پذیرد

دانلود فایل پیوست  (1.2 مگابایت)