مدارک لازم جهت ثبت نام در دوره های آموزش عالی تکمیلی بین سطوح تحصیلی اطلاع رسانی خواهد شد.