جدول زمانی انتخاب واحد تابستان دانشجویان به تفکیک نیمسال ورود

نیمسال ورود

تاریخ انتخاب واحد

حذف و اضافه

ورودی مهر 94 و ماقبل

7 و 8 و 9 بهمن 96

30 بهمن 96

ورودی بهمن94

10 و 11 بهمن 96

1 اسفند96

ورودی مهر 95

12 و 13 و 14 بهمن 96

2 اسفند96

ورودی بهمن 95

15 و 16 و 17 بهمن 96

3 اسفند96

ورودی مهر 96

18 و 19 بهمن 96

4 اسفند96

قابل توجه دانشجویان ورودی بهمن96-97

در صورت اخذ درس کارورزی در نیم سال عادی دانشجویان می توانند صرفا تا سقف 14 واحد درسی (2 واحد کارورزی به همراه 12 واحد درسی ) انتخاب واحد نمایند.

برای دانشجویان که در نیم سال آخر تحصیلی می باشند سقف ارائه واحد به 18 واحد (2 واحد درس کارورزی به همراه 16 واحد درسی ) افزایش می یابد.

دانلود فایل پیوست  (141.0 کیلوبایت)