برگزاری دوره های جدید کوتاه مدت آغاز گزدید:


طراحی دکوراسیون داخلی فضاهای مسکونی

مدت دوره ۶ ماه * هزینه دوره ۱۴/۵۲۸/۰۰۰ ریالطراحی معماری داخلی (سطح۱)

مدت دوره ۵ ماه * هزینه دوره ۱۱/۱۶۸/۰۰۰ ریال

.

دانلود فایل پیوست  (454.5 کیلوبایت)