نمایش 11-12 از 12 نتیجه
ایجاد کانال تلگرام   اطلاعات بیشتر
1397/04/28  |  2867 بازدید


تاکنون درباره آثار مثبت گردشگری در زمینه‌های فرهنگی؛ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی سخن فراوان گفته شده است اینکه گردشگری می‌تواند منافع اقتصادی و اجتماعی زیادی به خصوص در مناطق روستایی و کشورهای درحال توسعه به‌دنبال داشته باشد   اطلاعات بیشتر
1398/02/22  |  2663 بازدید  |  جهانگردیگردشگری