اطلاع رسانی جهت تکمیل ظرفیت

انتخاب واحد - دانشجویان برای ثبت نام تکمیل ظرفیت با در دست داشتن مدارک تا مورخ 95/8/19 به مرکز مراجعه نمایند.

1395/08/16

بوسیله  |  1395/08/16  |  952 بازدید

شما هم می توانید نظرات و ایده های خود را در این بخش درج نمایید

پر بازدیدترین برچسب ها