معرفی به استاد

اطلاعیه ها - ​امتحان معرفی به استاد امتحانی ست که تنها از دانشجویان فارغ التحصیل که نمره تمامی دروس آنها به جز 1 درس که دارای واحدهای "نظری" می باشدگذرانده شده باشد ، اخذ می شود!

1397/05/04

نکات بسیار مهم:

  • امتحان معرفی به استاد حداکثر یک ماه بعد از ثبت نمره ی تمامی دروس گرفته خواهد شد.
  • لطفاً توجه فرمایید دروسی که واحدهای آن عملی می باشد مشمول معرفی به استاد نمیشود.
  • امتحان از دانشجویانی که 2 درس نظری داشته باشند در صورتی که کمیسیون موارد خاص دانشگاه، موافقت نماید اخذ خواهد شد.
  • در صورتی که بیش از دو درس از دروس نظری مانده باشد دانشجو موظف به انتخاب واحد می باشد.
  • دانشجویانی که دروس آنها دارای واحد عملی می باشدجهت مشخص شدن وضعیت تحصیلی خود هرچه زودتر به واحد آموزش مراجعه نمایند.
  • حضور دانشجو در روز و ساعت آزمون اجباری می باشد و آن دسته از دانشجویان که در روز تعیین شده حضور نیابندبه هیچ عنوان امتحان مجددبرگزار نخواهد شد و دروس مذکور تا پودمان بعدی باقی خواهد ماند بنابرین به روز و ساعت دقیق آزمون توجه فرمایید.
  • حتما توجه فرمایید نمره درس معرفی به استاد شما زمانی در سامانه وارد خواهدشد که تمامی نمرات ترم آخر به صورت کامل وارد و گذرانده شده باشد در صورتی که درسی از ترم جاری را نتوانید بگذرانید ، امتحان معرفی به استاد شما لغو خواهد شد و میبایست در ترم آتی جهت انتخاب واحد اقدام نمایید.
بوسیله  |  1397/05/04  |  2176 بازدید

شما هم می توانید نظرات و ایده های خود را در این بخش درج نمایید