انتخاب واحد

اطلاعیه ها - زمان انتخاب واحد ترم مهر 94

1394/05/31

زمان انتخاب واحد دانشجویان به تفکیک نیم سال ورود و مقطع

حذف و اضافه

انتخاب واحد

نیم سال ورود

کاردانی

94/07/04

94/06/10

ورودی مهر 92

94/07/05

94/06/11

ورودی بهمن 92

94/07/07

17 و 18 شهریور 94

ورودی بهمن 93

94/07/04

94/06/10

ورودی مهر 92

کارشناسی

94/07/05

94/06/12

ورودی بهمن 92

94/07/07

19 و 20 شهریور ماه 94

ورودی بهمن 93

· شروع کلاسها 21 شهریور 1394

· حذف اضطراری 25 و 26 آذر 1394

· پایان کلاسها 10 دی 1394

· امتحانات 12 الی 24 دی 1394

بوسیله عماد وزیری  |  1394/05/31  |  3805 بازدید  |  انتخابواحد

شما هم می توانید نظرات و ایده های خود را در این بخش درج نمایید

پر بازدیدترین برچسب ها