ضد عفونی دانشگاه

اطلاعیه ها - با توجه به شیوع بیماری کرونا به صورت روزانه مرکز علمی کاربردی ایفاچی کار ضد عفونی میگردد

1399/02/02

با توجه به شیوع بیماری کرونا به کمک امور فرهنگی دانشجویی مرکز به صورت روزانه مرکز علمی کاربردی ایفاچی کار ضد عفونی میگردد تا در زمان مراجعه دانشجویان عزیز اطمینان خاطر را بدهیم که میتوانیم کرونا را شکست دهیم .

شما هم می توانید نظرات و ایده های خود را در این بخش درج نمایید