نمایش 1-3 از 3 نتیجه
شماره تماس های جدید مرکز آموزش علمی و کاربردی صنعت جهانگردی تهران 3 : 66129737 -66129698 66129411   اطلاعات بیشتر
1397/04/30  |  1124 بازدید  |  شماره


1397/05/07  |  83 بازدید


​امتحان معرفی به استاد امتحانی ست که تنها از دانشجویان فارغ التحصیل که نمره تمامی دروس آنها به جز 1 درس که دارای واحدهای "نظری" می باشدگذرانده شده باشد ، اخذ می شود!   اطلاعات بیشتر
1397/05/04  |  1266 بازدید