دانشگاه علمی و کاربردی ایفا چی کار در نیمه دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ در بهمن ماه دانشجو می پذیرد

اخبار مرکز - دانشگاه علمی و کاربردی ایفا چی کار در نیمه دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ در بهمن ماه دانشجو می پذیرد

1400/09/19

_علمی_کاربردی۲_ej24.jpg

بوسیله عماد وزیری  |  1400/09/19  |  329 بازدید

شما هم می توانید نظرات و ایده های خود را در این بخش درج نمایید