مراسم تودیع ومعارفه سرپرست مرکز آموزش عالی جهانگردی

اخبار مرکز - مراسم تودیع ومعارفه سرپرست مرکز آموزش عالی جهانگردی تهران برگزار شد. در این جلسه که با حضور اعضای هیات امنای دانشگاه ، جناب دکتر خلیل زاده ،دکتر الماسی ،دکتر حسینی و دکتر جمالی برگزار شد ؛ جناب دکتر سعید سمیعی بعنوان رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی جهانگردی تهران معارفه واز زحمات جناب دکتر سید عیسی حسینی در زمان تصدی این سمت قدردانی شد. ریاست و معاونت مراکز آموزش عالی و دانشگاه های داخل و خارج از کشور از اهم فعالیت های دکتر سمیعی در سنوات گذشته بوده است . در پایان جلسه احکام انتصاب وتقدیر و تشکر ریاست مرکز آموزش علمی کاربردی به روسای قبلی وجدید دانشگاه تقدیم گردید.

1396/01/29

بوسیله  |  1396/01/29  |  743 بازدید  |  مراسمتودیعمعارفهسرپرست

شما هم می توانید نظرات و ایده های خود را در این بخش درج نمایید

پر بازدیدترین برچسب ها