قوانین و آیین نامه آموزشی ( جدید)

اخبار مرکز - طبق بخشنامه جدید دانشگاه جامع آیین نامه آموزشی جدید (در قسمت قوانین و آیین نامه ها ) بر روی سایت قرار گرفت.

1394/12/22

بوسیله  |  1394/12/22  |  1114 بازدید  |  دانشگاهعلمیکاربردیجهانگردی3آییننامهآموزشی

شما هم می توانید نظرات و ایده های خود را در این بخش درج نمایید

پر بازدیدترین برچسب ها