نمایش 61-70 از 189 نتیجه
   

8

5

مجتبی رهبری

آخرین مدرک تحصیلی: فوق ليسانس
نوع کاربر: فارغ التحصیلان
از فروردین 1389 تا آبان 1394 در تهران با اطلاعات فناوری جهانی پارس
از فروردین 1389 تا آبان 1394 در تهران با داده پردازان مهام پیشرو
از اسفند 1381 تا فروردین 1389 در تهران با معماران عصر ارتباط

0

0

پارمیس لطفی مقدس

آخرین مدرک تحصیلی: ديپلم
نوع کاربر: دانش آموز/دانشجو

1

0

سیده روناک میرمحمدی

آخرین مدرک تحصیلی: فوق ديپلم
نوع کاربر: دانش آموز/دانشجو

0

0

reza zolfaghari

آخرین مدرک تحصیلی: فوق ديپلم
نوع کاربر: دانش آموز/دانشجو

0

0

نجمه سبزیان

آخرین مدرک تحصیلی: ديپلم
نوع کاربر: دانش آموز/دانشجو

0

0

حمید رضا ابراهیمی

آخرین مدرک تحصیلی: ليسانس
نوع کاربر: دانش آموز/دانشجو

0

0

Ali Ramezanzadeh

آخرین مدرک تحصیلی: ديپلم
نوع کاربر: دانش آموز/دانشجو

0

0

یونس فراهانی

آخرین مدرک تحصیلی: پيش دانشگاهي
نوع کاربر: دانش آموز/دانشجو

0

0

ebad norifar

آخرین مدرک تحصیلی: ديپلم
نوع کاربر: دانش آموز/دانشجو

1

0

سعید ماهوتی

آخرین مدرک تحصیلی: فوق ديپلم
نوع کاربر: دانش آموز/دانشجو