نمایش 51-60 از 190 نتیجه
   

0

0

اکرم شهریاری

آخرین مدرک تحصیلی: ديپلم
نوع کاربر: دانش آموز/دانشجو

4

1

ابراهیم کهزادی

آخرین مدرک تحصیلی: فوق ليسانس
نوع کاربر: مدرسین/معلمین

1

1

پارسا کاکویی

آخرین مدرک تحصیلی: ديپلم
نوع کاربر: دانش آموز/دانشجو

1

0

ارزو واعظی اشتیانی

آخرین مدرک تحصیلی: فوق ديپلم
نوع کاربر: دانش آموز/دانشجو

4

1

سمیرا شریفی

آخرین مدرک تحصیلی: فوق ديپلم
نوع کاربر: دانش آموز/دانشجو

4

0

پرستو جباری عرب زاده

آخرین مدرک تحصیلی: فوق ديپلم
نوع کاربر: دانش آموز/دانشجو

0

1

مهدی زارع سخویدی

آخرین مدرک تحصیلی: فوق ليسانس
نوع کاربر: مدرسین/معلمین

2

1

حسین شریفی

آخرین مدرک تحصیلی: ديپلم
نوع کاربر: دانش آموز/دانشجو

1

0

ندا هزاره

آخرین مدرک تحصیلی: فوق ليسانس
نوع کاربر: دانش آموز/دانشجو

8

5

مجتبی رهبری

آخرین مدرک تحصیلی: فوق ليسانس
نوع کاربر: فارغ التحصیلان
از فروردین 1389 تا آبان 1394 در تهران با اطلاعات فناوری جهانی پارس
از فروردین 1389 تا آبان 1394 در تهران با داده پردازان مهام پیشرو
از اسفند 1381 تا فروردین 1389 در تهران با معماران عصر ارتباط