نمایش 1-9 از 9 نتیجه
   

8

1

رسول احمدی جوزانی

آخرین مدرک تحصیلی: ليسانس
نوع کاربر: فارغ التحصیلان

0

0

منصور فرج نژاد

آخرین مدرک تحصیلی: ليسانس
نوع کاربر: فارغ التحصیلان

4

0

سیامک لشگری

آخرین مدرک تحصیلی: فوق ديپلم
نوع کاربر: فارغ التحصیلان

4

3

شهین فروزانی

آخرین مدرک تحصیلی: ليسانس
نوع کاربر: فارغ التحصیلان

2

4

فرهاد بصام تبار

آخرین مدرک تحصیلی: ليسانس
نوع کاربر: فارغ التحصیلان

4

3

محمد کاظمی فر

آخرین مدرک تحصیلی: ليسانس
نوع کاربر: فارغ التحصیلان

8

5

مجتبی رهبری

آخرین مدرک تحصیلی: فوق ليسانس
نوع کاربر: فارغ التحصیلان
از فروردین 1389 تا آبان 1394 در تهران با اطلاعات فناوری جهانی پارس
از فروردین 1389 تا آبان 1394 در تهران با داده پردازان مهام پیشرو
از اسفند 1381 تا فروردین 1389 در تهران با معماران عصر ارتباط

3

3

فرشته جبارپور

آخرین مدرک تحصیلی: فوق ديپلم
نوع کاربر: فارغ التحصیلان

4

4

. نظری

آخرین مدرک تحصیلی: فوق ديپلم
نوع کاربر: فارغ التحصیلان