نمایش 1-10 از 190 نتیجه
   

2

0

سعید رضاپور

آخرین مدرک تحصیلی: ليسانس
نوع کاربر: دانش آموز/دانشجو

8

5

مجتبی رهبری

آخرین مدرک تحصیلی: فوق ليسانس
نوع کاربر: فارغ التحصیلان
از فروردین 1389 تا آبان 1394 در تهران با اطلاعات فناوری جهانی پارس
از فروردین 1389 تا آبان 1394 در تهران با داده پردازان مهام پیشرو
از اسفند 1381 تا فروردین 1389 در تهران با معماران عصر ارتباط

8

1

رسول احمدی جوزانی

آخرین مدرک تحصیلی: فوق ليسانس
نوع کاربر: فارغ التحصیلان

5

5

مسلم رضایی خنگی

آخرین مدرک تحصیلی: دکتري
نوع کاربر: مدرسین/معلمین

0

0

محمد یاری

آخرین مدرک تحصیلی: فوق ديپلم
نوع کاربر: دانش آموز/دانشجو

2

3

ازیتا اشتیانی

آخرین مدرک تحصیلی: فوق ديپلم
نوع کاربر: دانش آموز/دانشجو

0

0

محمد حسین

آخرین مدرک تحصیلی: فوق ديپلم
نوع کاربر: دانش آموز/دانشجو

0

0

mohsen jalilkhani

آخرین مدرک تحصیلی: فوق ديپلم
نوع کاربر: دانش آموز/دانشجو

1

4

علیرضا حسین نژاد

آخرین مدرک تحصیلی: ديپلم
نوع کاربر: دانش آموز/دانشجو

1

0

سس شسسشس

آخرین مدرک تحصیلی: ابتدايي
نوع کاربر: مدرسین/معلمین