نمایش 1-8 از 8 نتیجه
نوع عنوان شرح فایل پیوست
 
مقررات آموزشیکاربرگ های مربوط به معاونت سنجش، خدمات آموزشی و دانشجویی دانشگاهکاربرگ های مورد نیاز آموزشی و دانشجویی در دسترس شما عزیزان قرار داده شد .
مقررات آموزشیقوانین آموزشی (جدید)قوانین آموزشی جدید مرکز
مقررات آموزشیدستورالعمل دوره های آموزشیمقاطع کاردانی پیوسته و ناپیوسته مراکز
مقررات انضباطی مرکزقوانین و مقررات آموزشی مرکز لطفا قوانین و مقررات آموزشی مرکز را به دقت مطالعه فرمایید.
مقررات انضباطی مرکزمقررات انضباطی مرکزمقررات انظباطی مرکز که توسط همکاران محترم حراست بررسی می گردد
آیین نامه های فرهنگی - دانشجوییآیین نامه فعالیت های فرهنگیفعالیتهای فرهنگی و هنری مرکز که از حمایت مالی نیز برخوردار هستند
قوانین امتحانات مقررات امتحان ( جدید )مقررات امتحان ویژه دانشجویان ضمیمه شده است.
قوانین امتحانات امتحاناتدانشجویان عزیز نیم ساعت قبل از شروع امتحانات در مرکز حضور داشته باشند