نمایش 1-8 از 8 نتیجه
نوع عنوان شرح فایل پیوست
 
قوانین امتحانات امتحاناتدانشجویان عزیز نیم ساعت قبل از شروع امتحانات در مرکز حضور داشته باشند
آیین نامه های فرهنگی - دانشجوییآیین نامه فعالیت های فرهنگیفعالیتهای فرهنگی و هنری مرکز که از حمایت مالی نیز برخوردار هستند
مقررات آموزشیقوانین آموزشی (جدید)قوانین آموزشی جدید مرکز
مقررات انضباطی مرکزقوانین و مقررات آموزشی مرکز لطفا قوانین و مقررات آموزشی مرکز را به دقت مطالعه فرمایید.
مقررات آموزشیدستورالعمل دوره های آموزشیمقاطع کاردانی پیوسته و ناپیوسته مراکز
قوانین امتحانات مقررات امتحان ( جدید )مقررات امتحان ویژه دانشجویان ضمیمه شده است.
مقررات انضباطی مرکزمقررات انضباطی مرکزمقررات انظباطی مرکز که توسط همکاران محترم حراست بررسی می گردد
مقررات آموزشیکاربرگ های مربوط به معاونت سنجش، خدمات آموزشی و دانشجویی دانشگاهکاربرگ های مورد نیاز آموزشی و دانشجویی در دسترس شما عزیزان قرار داده شد .