رفتار و کردار مناسب در شأن فضای آموزشی

تحت هر شرایطی پایبندی به ارزشهای دینی و مبانی اخلاقی وعمل به آنها.
پرهیز از شوخیهای نامناسب وتمسخر دیگران.
داشتن کارت دانشجویی زمان ورود به مرکز آموزش.
حضور به موقع درکلاسهای درس.
پس از شروع کلاس خروج از مرکز (به هر علتی که باشد) با مجوز کتبی و موافقت استاد یا مسئولین مرکز عملی خواهد بود.
عدم استفاده از تلفن همراه در کلاس.
استعمال دخانیات در مرکز آموزشی اکیداً ممنوع است.
در کلاس درس، خواهران و برادران دانشجو میبایست جدا از یکدیگر بنشینند.

پوشش مناسب برای آقایان در فضای آموزشی

استفاده ازپوشش مناسب(پیراهن بلند وآستین بلند)
استفاده از کفش مناسب
عدم استفاده از زیور آلات
پیرایش مو در شأن ومنزلت دانشجو وعرف فرهنگی جامعه

پوشش مناسب برای خانم ها در فضای آموزشی

استفاده از پوشش ساده و کامل (مقنعه بلند، مانتو و شلوار مناسب بلند و آزاد)
عدم استفاده از وسایل و لوازم آرایش
عدم استفاده از زیور آلات (بجز حلقه ازدواج برای متاهلین)

مشکلات رایج در روز ثبت نام و مدارک مورد نیاز برای هر مقطع چیست؟

یکی از مشکلات رایج در روز ثبت نام کاربران ناقص بودن پرونده و مدارک آنها می باشد.
از جمله موارد نداشتن اطلاعات مورد نیاز نظام وظیفه برای آقایان یا مدارک اخذ شده تاکنون می باشد.