قابل توجه دانشجویان عزیزی که دارای دروس آزمون متمرکز می‌باشند.

با عنایت به برگزاری آزمون های متمرکز به صورت "هماهنگ کشوری " امکان حضور با تاخیر در جلسه آزمون نمی‌باشد. * جهت ورود به جلسه آزمون همراه داشتن "کارت ورود به جلسه و کارت ملی" الزامی است و در صورت همراه نداشتن آن دانشجو نمی تواند در آزمون شرکت نماید. * با توجه به تصحیح پاسخنامه ها توسط رایانه هنگام جواب دادن تستها فقط و فقط از مداد نرم مشکی استفاده نمایید (لازم به ذکر است به همراه داشتن مداد و پاک کن الزامی می باشد). * شماره صندلی این آزمونها سه روز قبل از تاریخ برگزاری آزمون در سامانه هم آوا درج می گردد در نتیجه کارت ورود به جلسه را دوباره پرینت نمایید. *با توجه به اینکه تنها شماره صندلی در کارت ورود به جلسه جدید درج می‌گردد، می توانید شماره کلاس محل آزمون را در راهنمای کلاسها در برد آموزش چک نمایید. *با توجه به اینکه در هر امتحان از جانب ستاد مرکزی " یک نفر بازرس دانشگاه جامع علمی-کاربردی "به عنوان ناظر امتحانی و حراست در مرکز حضور دارند در صورت بروز هر گونه تخلف در ازمون موارد به "کمیته انضباطی دانشگاه جامع علمی کاربردی" گزارش گردیده و نمره 0.25 برای دانشجو در نظر گرفته خواهد شد. *از آوردن هر گونه وسیله اضافی به محل آزمون خودداری نمایید، مرکز هیچ گونه مسئولیتی در برابر وسایل همراه دانشجویان نخواهد داشت. *شایان ذکر است پرینت کارت امتحانی آزمون های متمرکز به هیچ وجه توسط کارمندان مرکز صورت نخواهد گرفت.

آثار مثبت و منفی گردشگری بر کشور میزبان

تاکنون درباره آثار مثبت گردشگری در زمینه‌های فرهنگی؛ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی سخن فراوان گفته شده است اینکه گردشگری می‌تواند منافع اقتصادی و اجتماعی زیادی به خصوص در مناطق روستایی و کشورهای درحال توسعه به‌دنبال داشته باشد

قرآن و عترت

قابل توجه شرکت کنندگان در جشنواره قران و عترت دانشجویانی که درس معرف دارند در این ترم میبایست برای دریافت 6 نمره داخل مسابقه شرکت نمایند.

امور پژوهشی
از زنده بودن تا زندگی کردن

از زنده بودن تا زندگی کردن آدمی که حالش خوبه میتونه به همه جا برسه تلاش کردم تا باخوندن این کتاب یاد بگیرید تا اغلب اوقات حالتون خوب باشه ...

متخصص کسی را گویند که بتواند پس از اشتباه از آب درآمدن نظریه‌اش دلیل آن را دقیقأ توجیه کند.