قابل توجه دانشجویان عزیزی که دارای دروس آزمون متمرکز می‌باشند.

با عنایت به برگزاری آزمون های متمرکز به صورت "هماهنگ کشوری " امکان حضور با تاخیر در جلسه آزمون نمی‌باشد. * جهت ورود به جلسه آزمون همراه داشتن "کارت ورود به جلسه و کارت ملی" الزامی است و در صورت همراه نداشتن آن دانشجو نمی تواند در آزمون شرکت نماید. * با توجه به تصحیح پاسخنامه ها توسط رایانه هنگام جواب دادن تستها فقط و فقط از مداد نرم مشکی استفاده نمایید (لازم به ذکر است به همراه داشتن مداد و پاک کن الزامی می باشد). * شماره صندلی این آزمونها سه روز قبل از تاریخ برگزاری آزمون در سامانه هم آوا درج می گردد در نتیجه کارت ورود به جلسه را دوباره پرینت نمایید. *با توجه به اینکه تنها شماره صندلی در کارت ورود به جلسه جدید درج می‌گردد، می توانید شماره کلاس محل آزمون را در راهنمای کلاسها در برد آموزش چک نمایید. *با توجه به اینکه در هر امتحان از جانب ستاد مرکزی " یک نفر بازرس دانشگاه جامع علمی-کاربردی "به عنوان ناظر امتحانی و حراست در مرکز حضور دارند در صورت بروز هر گونه تخلف در ازمون موارد به "کمیته انضباطی دانشگاه جامع علمی کاربردی" گزارش گردیده و نمره 0.25 برای دانشجو در نظر گرفته خواهد شد. *از آوردن هر گونه وسیله اضافی به محل آزمون خودداری نمایید، مرکز هیچ گونه مسئولیتی در برابر وسایل همراه دانشجویان نخواهد داشت. *شایان ذکر است پرینت کارت امتحانی آزمون های متمرکز به هیچ وجه توسط کارمندان مرکز صورت نخواهد گرفت.

آثار مثبت و منفی گردشگری بر کشور میزبان

تاکنون درباره آثار مثبت گردشگری در زمینه‌های فرهنگی؛ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی سخن فراوان گفته شده است اینکه گردشگری می‌تواند منافع اقتصادی و اجتماعی زیادی به خصوص در مناطق روستایی و کشورهای درحال توسعه به‌دنبال داشته باشد

شیفت

قابل توجه دانشجویان عزیز: با توجه به شرایط کنونی شیفت بندی همکاران مرکز آموزش ایفاچیکار از هفته آینده به شرح ذیل می باشد : شنبه : سرکار خانم شکوهمند/سرکار خانم جعفری یکشنبه : سرکار خانم زاهدی/جناب آقای وزیری/جناب آقای ملکیان دوشنبه: جناب آقای وزیری/ سرکار خانم جعغری سه شنبه : سرکار خانم زاهدی/سرکار خانم شکوهمند/جناب آقای ملکیان چهارشنبه : سرکار خانم جعفری پنجشنبه مرکز تعطیل و ساعت اداری از 8:00 الی 16:00 می باشد.